A hármas kórterem

A hármas kórterem

A földszintes családi házakat lezárja egy széles kétsávos út. Az út túloldalán félelmetes falanszter szerű épület a tízemeletes tömbjével, körülötte az egy vagy kétszintes kisebb épületek,  mint a csápok nőnek ki belőle. A hármas kórterem a hetediken; öt ágy, sőt a szobához fürdőszoba, WC, zuhanyozó is tartozik. Az egész létesítmény kb. 50 éve épült, valószínűleg büszkeséggel töltve el az akkor regnáló egészségügyi kormányzatot. Az 50 év alatt karbantartásra nem költöttek. A maga idejében luxusnak számító fürdőszoba faláról a csempék harmada lehullott, a zuhanyozóból a szobába folyik a víz egy kis tavat képezve annak közepén. A WC kagylót a padlóhoz rögzítő csavarok elrozsdásodtak, a wécét éppen használónak tengeribetegséghez hasonló imbolygást nyújtva. A rugós vaságyak a vastag szivacsmatraccal honvédségi barakkra emlékeztetnek. A bejárati ajtó melletti ágy betege Sanyi bácsi. Sanyi bácsi hanyatt mozdulatlanul fekszik az ágyban. Láthatóan megtermett idős ember. Zoknis lába kilóg az ágyrácsok között. Arcát, mint minden betegét és az alkalmazottakét is maszk takarja. Haja nagyrésze már kihullott, a maradék csapzottan lóg a nyakába, a szakálla is. Nem tudni, már a karantén előtt is volt-e, vagy azóta nőtt meg. Rögtön kiderült, hogy szeretne kommunikálni. Először úgy véltem, a maszk miatt nem érthető a beszéde. A szófoszlányokat képtelen voltam összerakni. Étkezéskor…

Gondolatfoszlányok karantén idején 2.

Gondolatfoszlányok karantén idején 2.

2020 március 21. Ma délután egy ideig néztem a híradásokat, facebook bejegyzéseket. Politikusok, újságírók, un. megmondó emberek egymást túllicitáló vagy egymást degradáló megjegyzéseit. Egy nem régi olvasmányomra emlékeztem. A Biblia 1. Királyok könyve 22. részében leírtak szerint Aháb – Izrael királya szövetséget kötött Jósafát – Júda királyával Szíria királya ellen. Aháb udvari prófétái mind győzelmet jövendöltek, kivéve a nem önként jelenlevő, hanem odahívott Mikeás prófétát, aki képes beszéddel válaszolt, mondván: A szellemvilágban van egy lény, aki kész „hazug lélekként” megtéveszteni a sikerre vágyókat. Napjainkban hasonló a „hazug lélek” működésének jelensége. Az igazság félelmetes, ijesztő az emberek többsége számára. Különböző indíttatásból; kíméletből, bátorításként, reményt közvetítve a rettegőknek vagy szimpátia, népszerűség, szakmai-, politika haszonszerzésből árad az illúziókeltés. Hasznos ez? Az igaz beszéd – legyen akár kíméletlennek nevezhető, lerombol hamis képzeteket, a minden alapot nélkülöző ábrándokat. Felébreszt, és elvezet a megoldáshoz, gyógyuláshoz, Jézushoz, aki ezt mondja, „Én vagyok az út, az igazság és az élet…”  

Gondolatfoszlányok a karantén idején 1.

Gondolatfoszlányok a karantén idején 1.

2020. március 19. Az elmúlt napok valamelyikén valaki a facebookon közölt egy írást: Mi lesz később, ha lefut a coronavírus járvány jelenlegi aktív szakasza. A vágy és remény kinyilvánítása; „Milyen nagyszerű lesz, ha minden visszatér a régi kerékvágásba…, majd újra gondtalanul szürcsöljük a jeges limonádét a kávézó teraszán vagy a strand büféjében…” Úgy vélem, az az idő nem fog visszatérni. Nem lesz úgy, mint ezelőtt. Sőt mi magunk se leszünk ugyanazok, akár túlélők, akár elköltözők. „A világ órája” ugyan még nem állt meg, de teljesen új folyamat indult el történés-sorozatában. A teremtő Isten nem ránk zúdította büntetését, hanem engedte, hogy a magunk, – emberek által – elkezdett,és mérhetetlenül kiszélesített folyamatok ki- vagy beteljesedését. Nem csupán az ateisták távolodtak el az egyetlen élő Istentől, hanem az un. vallásos – akár hívőnek nevezhető tábor is. Régi vagy újkeletű vallásos szerkezetek gyakorlatában vagy építésében hatalmat tulajdonítottak, osztottak maguknak, elszakadva attól, Akié egyedül a hatalom. A vonat megállt… Próbálunk úgy tenni, mintha haladna. Győzelemként hangsúlyozzuk az új lehetőségek kínálta megoldásokat, elérhetjük sok ezer kilométerre élő szeretteinket, barátainkat, lehet video konferenciákat-, online közléseket megosztani társadalmi, politikai, vallási üzeneteket közzétenni… Minden eszközhasználattal tápláljuk a reményt, majd egy napon minden a régi lesz. És ha nem? A…

A reformáció harmadik ága

A reformáció harmadik ága

Dobner Győző A reformáció 500. évfordulójának méltó megünneplésére gazdag esemény sorozattal, programokkal készültek a protestáns egyházak külön-külön és együtt is. Mivel nem vettem részt a Sportcsarnokban lezaljott közös rendezvényen, nincsenek információim arról, megemlékeztek-e a reformáció Luther és Kálvin nevéhez fűződő két fő irányzata mellett a harmadik, kevéssé ismert mozgalomról – az anabaptizmusról. (Úgy vélem, ebben a körben nem szükséges a görög alapszó jelentésére időt töltenünk.) A jelenlevők bizonyára ismerik a reformáció korszakának mozgalmait, de a harmadik ág meghatározó vezetői talán nem annyira ismertek. Az elnagyolt történelmi tájékoztatás az anabaptizmust Münzer Tamás által vezetett parasztlázadással azonosítja, noha az általa vezetett mozgalom csupán egy radikális vonulata a Svájctól a német fejedelemségeken – Német Alföldön, ill. Kelet-Európán átívelő mozgalmaknak. A mozgalom egészének negatív megítélésében egy amerikai teológus történész (William R. Estep) gondos kutató munkája hozott változást. Tanulmányában bizonyította, az anabaptisták alapvető hitelveinek többsége nem állt ellentétben a nagy reformátorok tanaival, ellenben tanításuk nem a tömegbázis kiépítését helyezte középpontba, hanem a közösség testvéri kapcsolatának mélyebb megteremtését. Az anabaptista mozgalom különböző irányzatai élesen elváltak egymástól, noha kezdetben szinte minden vezető személyiségük kapcsolatban állt Luther Mártonnal. Münzer Tamás 1519-20 táján Luther ajánló levelével érkezett Zwickauba, hogy a Szent katalin Templomban megkezdje lelkészi szolgálatát. A művelt, egyemet…

EGY KERESZTYÉN MÁRTÍRTÓL, WATCHMAN NEETŐL TANULT GONDOLATOK

EGY KERESZTYÉN MÁRTÍRTÓL, WATCHMAN NEETŐL TANULT GONDOLATOK

SOK SZELLEMI CSATÁT ELVESZTETTÜNK A DICSŐÍTÉS HIÁNYA MIATT! 2013 februárja van San Franciscoban. Istentiszteleti alkalmon veszek részt ebben a szép kaliforniai városban. Sok jó tanítás és gyönyörű ének hangzik el az imaházban. A gyülekezetet a nemzetközileg ismert kinai keresztyén pásztor, tanitó és író Watchman Nee alapozta meg. Kimagasló egyeniség volt, rengeteget munkálkodott az Úr szöllőskertjében. Emiatt a kommunista Kinában sokat kellett neki szenvednie, megaláztatasokban, bántalmazasokban és kínzásokban volt része. De az Urat sosem tagadta meg, mindvégig hűséges maradt Hozzá. Istenünktől biztos megkapja a mártírok koronáját, hiszen betegségek közepette húsz évet kellett neki börtönben letöltenie. De szellemét nem tudták bilincsekbe verni, az szabadon szárnyalt Istenünk felé. A sötét börtönből sosem szabadult ki, ott is halt meg, megkínzottan és betegen. A családját sem értesitették elhunytáról. Csak mikor jöttek hozzá látogatni, akkor adták át a drága szent elhamvasztott maradványait a családtagjainak.… De munkássága, öröksége mint fénylő csillag, most is világít és utat mutat. Számomra a «Dicsőítés» című könyve sokat jelentett. Összefoglalom a föbb gondolatokat:

A szeptember 23-i igehirdetés szövege

A szeptember 23-i igehirdetés szövege

Isten a napokban többször elém hozta, hogy gyermekek vagyunk a Krisztusban,  Isten gyermekei.  Vajon mit érez Isten, amikor ránk tekint keresztyénekre? Hogyan és mit kellene tennünk ahhoz, hogy Isten szeretett gyermekeivé válhassunk? Hogyan kellene a keresztény gyermekségünket  megélnünk, hogy méltó testvérei lehessünk a Krisztusnak? Ezek a kérdések foglalkoztattak, miközben elém került a kisfiam képe.  Vajon Isten is így szeret bennünket, ahogyan mi  szeretjük a gyermekeinket? Emlékszem ahogyan vártuk a gyermeket, emlékszem az örömre amikor megtudtuk, hogy jönni fog, és az aggodalomra, hogy nehogy valami baj legyen.  Örömmel asszisztáltam végig a szülést, együtt szenvedtünk, és együtt örvendeztünk  Benjamin megszületésénél. Mózes 1. könyve 3.fejezet 16.-vers:  „Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselõsséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, õ pedig uralkodik te rajtad”