„Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek nagy öröme lészen, mert született néktek ma a Megtartó, ki Úr Krisztus a Dávid városában.” Lukács evangéliuma

Isten végtelen kegyelmét és szeretetét hirdettük karácsony közeledtével Malek Andrea művésznő és Jáger Bandi zongorista-zeneszerző ünnepi fellépésével a Budapest Főváros fenntartásában működő hajléktalanok átmeneti szállásán és kórházi részlegén. A karácsonyi szolgálatra a művészeket a Bárka Baptista Gyülekezet tagjai és lelkipásztora is elkísérték, az alkalom végén ajándékcsomagokat osztottunk a jelenlévőknek. Az intézményben idős, beteg, fogyatékkal élő magányos hajléktalan emberek átmeneti segítséget vesznek igénybe. Az anyagi és lelki kiszolgáltatottság, a reménytelenség és a jövő kilátástalansága az intézmény lakóiban a szeretet ünnepe alkalmával fokozódik. A szeretet evangéliuma, Jézus Krisztus megszületésének és megváltásának örömüzenete vigaszt és reménységet ad a megfáradt szíveknek. Az ajándékcsomagok kiosztása előtt alkalom nyílt néhány szóban az igéről beszélni, a bűnöktől való szabadulás és az új élet reménységének megosztására. „Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.” Ézsaiás 55:1

Hisszük, hogy Isten igéje elvégzi a munkát a szívekben, jó gyümölcsöt hoz idejében. Isten dicsőségét hirdetjük minden eszközzel, mellyel Isten megáldott bennünket, abban a reménységben, hogy Isten országa növekszik és békességet találnak a bűn fogságában vergődő szívek. „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ézsaiás 55:10.