A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsának 2021. január 26-án hozott határozata. A Magyarországi Baptista Egyház gyülekezetei az egyház Operatív Tanácsának ajánlásai alapján 2020. novembertől elsősorban online módon tartották istentiszteleteiket, maximum 10 fő, elsősorban szolgáló testvér jelenlétével, a járványügyi intézkedések figyelembe vétele, betartása mellett.

Az egyház Országos Tanácsa 2021. január 26-án tartott ülésén módosította eddigi ajánlását, hangsúlyozva, hogy alapesetben a gyülekezetek által tartott istentiszteleti és egyéb találkozásokért, a vonatkozó szabályok betartásáért a lelkipásztor és a gyülekezetvezető felelős.

Javasoljuk, hogy a gyülekezet vezetősége a további járványügyi feladatok koordinálására hozzon létre egy testületet, vagy jelöljön ki felelős személyt. (Amennyiben ez már megtörtént, érdemes megerősíteni a megbízatást.)

Istentiszteleteinket 2021. január 27-től is online módon tartsuk és közvetítsük, azonban az alábbi irányelveket betartva, hibrid megoldással, korlátozott módon, személyes jelenlétre is van lehetőség.

  • Az imaházak adottságait figyelembe véve határozzuk meg az istentiszteleteken résztvevők maximált létszámát. Az istentiszteleti terem teljes alapterületét figyelembe véve, – beleértve a karzat területét is -, minden jelenlévőre jusson minimum négy négyzetméter alapterület.
  • Az 1,5 m-es távolságtartás a továbbiakban is előírás, emiatt a padok, vagy székek elhelyezése ennek a figyelembe vételével történjen.
  • A kézfertőtlenítés a bejáratoknál minden belépésnél történjen meg.
  • A takarításra, fertőtlenítésre, szellőztetésre helyezzünk nagy hangsúlyt, kiemelten figyelve a fertőtlenítésre az illemhelyek esetében is.
  • A maszk használata kötelező! Nem mindegy, milyen maszkot viselünk. Ajánlott a sebészi-, vagy a textilmaszk, természetesen nagyobb hatékonyságú maszkok (FFP2, FFP3) is használhatóak, de semmiképpen ne használjon senki olyan szelepes maszkot, ami csak befelé, a viselő irányában szűr, de a kilégzésnél akadálytalanul távozik az esetleges fertőzést hordozó levegő.
  • Tudjuk, hogy magabiztosabban vesznek részt alkalmainkon, akik már megkapták a koronavírus elleni védőoltást, vagy átestek a vírusfertőzésen, de mégis legyünk figyelemmel egymás testi-lelki egészségére.
  • Szakemberekkel egyeztetve az éneklésnél is önmegtartóztatást kérünk a gyülekezetektől, tudva, hogy az először légúti fertőzést okozó vírus, éneklésnél még jobban terjedhet. Az istentiszteletek hosszúságánál is tanúsítsunk önmérsékletet!
  • Ne felejtsük, hogy a krónikus betegségben lévők, és az idősek számára veszélyesebb ez az időszak, így legyünk még körültekintőbben az idősödő, és beteg testvérekkel való kapcsolattartásban.

Mindent meg kell tennünk, de abban a hitben járunk, hogy az Úr védelmére is szükségünk van. Ő tudja, mi a terve velünk, mi az oka a kialakult helyzetnek, és mit akar bennünk, vagy általunk elvégezni ebben az időben.

Legyünk körültekintőek, egymás testi és lelki épségét fontosnak tartva.

Áldást kívánva a gyülekezetek életére, szolgálatára,

Testvéri szeretettel:

Mészáros Kornél főtitkár