SOK SZELLEMI CSATÁT ELVESZTETTÜNK A DICSŐÍTÉS HIÁNYA MIATT!

2013 februárja van San Franciscoban. Istentiszteleti alkalmon veszek részt ebben a szép kaliforniai városban. Sok jó tanítás és gyönyörű ének hangzik el az imaházban. A gyülekezetet a nemzetközileg ismert kinai keresztyén pásztor, tanitó és író Watchman Nee alapozta meg. Kimagasló egyeniség volt, rengeteget munkálkodott az Úr szöllőskertjében. Emiatt a kommunista Kinában sokat kellett neki szenvednie, megaláztatasokban, bántalmazasokban és kínzásokban volt része. De az Urat sosem tagadta meg, mindvégig hűséges maradt Hozzá. Istenünktől biztos megkapja a mártírok koronáját, hiszen betegségek közepette húsz évet kellett neki börtönben letöltenie. De szellemét nem tudták bilincsekbe verni, az szabadon szárnyalt Istenünk felé. A sötét börtönből sosem szabadult ki, ott is halt meg, megkínzottan és betegen. A családját sem értesitették elhunytáról. Csak mikor jöttek hozzá látogatni, akkor adták át a drága szent elhamvasztott maradványait a családtagjainak.… De munkássága, öröksége mint fénylő csillag, most is világít és utat mutat. Számomra a «Dicsőítés» című könyve sokat jelentett. Összefoglalom a föbb gondolatokat:

 1, A dicsőítés áldozata. A Biblia sokat beszél a dicsőitésről. A Zsoltárok könyve tele van az Úr dicsőítésével. Közöttük vannak olyanok is, amit az irója a legnagyobb nehézségek, gondok és üldözés közepette írt. Dicsőítés nem mindig a legboldogabb körülmények, bőség és vidámság közepette született meg. Hanem pont ellenkezőleg, a megpróbáltatásokban, a szellemi es fizikai pusztaságban jött létre az igazi dicsőítes. Isten ezeket a nyomorúságokat felhasználja, hogy az emberek ajkán hálaadás és ének fakadjon. A LEGERŐTELJESEBB DICSŐÍTES GYAKRAN AZOKTOL JÖN, AKIK A LEGNAGYOBB PRÓBÁKON MENNEK ÁT! A Biblia ábrázolja a dicsőítést, mint áldozatot is. Az áldozat valaminak az elvesztését, átadását jelenti. Amikor áldozatot mutattak be az emberek, valamiről lemondtak, és más valakinek adták azt oda. Az Úr nevének felemelése és felmagasztalása lehet ilyen áldozat. Isten előtt kedves az ilyen áldozat. Nec sak akkor imádjuk az Urat, ha jól mennek a dolgaink, hanem a sötét viharok közepette is. A DICSŐÍTÉST MEG KELL TANULNI! David naponta hétszer dicsőítette az Urat. Ez jó példa előttünk, remek lecke. Tanuljuk meg magasztalni az Urat kora reggel, amikor probákkal találjuk magunkat szembe, amikor dolgozunk stb. Gyakoroljuk ezt naponta többször. HA EZT NEM TANULJUNK A MINDENNAPOKBAN, AKKOR NEM LESZÜNK KÉPESEK TENNI AZ ÉLET VIHARAIBAN!

Lesznek olyan napok, amikor olyan sok a fájdalmad, annyira elborítanak a gondok, hogy egy szót sem tudsz kimondani. INKÁBB PANASZKODNÁL, MINTSEM DICSŐÍTENÉL. A gondoknak és rossz hangulatodnak inkább a zsörtölödés, morgolódás és jajgatás felelne meg. De ne felejtsd el, hogy JEHOVAH TRÓNJA NEM VÁLTOZOTT MEG, AZ Ő NEVE ÉS AZ Ő DICSŐSÉGE UGYANAZ MINT KORÁBBAN… Dicsérjed Őt egyszerűen azért, mert szent, csodálatos és megérdemli!

2. A Dicsőítés és győzelem. De menjünk tovább. A dicsőítés nemcsak áldozatot jelent, hanem a szellemi tamadás, a Sátán legyőzésének eszköze is. A SátÁn elszalad, ha hallja a hivők imáját. De meg gyorsabb menekülésbe kezd, ha dicsőítést hall! A SÁTÁN CÉLJA, HOGY ISTEN MINDEN DICSŐÍTÉSÉT MEGSZÜNTESSE ÉS ELTÖRÖLJE! Ha az mondjuk, hogy az ima a szellemi harc, akkor a DICSŐÍTÉS AZ A GYŐZELEM! Isten gyermekei balgák, ha abbahagyják Isten felmagasztalását a nehéz korülmények és saját lehangolt érzéseik miatt. De ahogy Istent jobban megismerik, megtapasztalják azt, hogy még a börtöncella is lehet az ima helye. (Ap.csel. 16:25) Pál és Silás történetét ismerjük: a börtönben a szivbéli dicsőítés hatássra az ajtók megnyíltak! Ez a két férfi a dicsőítésüket ajánlották fel az Úrnak. Bár szigorított római börtönben voltak, sebek borították a testüket és a lábuk kalodában volt, ők mégis tudtak örvendezni. Miért? MERT ELFOGADTÁK, HOGY ISTEN MÉG MINDIG DICSŐSÉGESEN ÜL A TRÓNON ÉS Ő NEM VÁLTOZOTT MEG! Ez a fajta dicsőités, amely a fájdalomból, veszteségből nő és virágzik ki, ez a dicséret áldozata. Ez a dicsőítés GYŐZELEM! Lehet, hogy olyan rosszak a korülményeid, még egy pici erőd sincs a fohászkodásra, az imára. Ekkor próbáld meg az Úr dicsőítését! NEM AKKOR KELL MAGASZTALUNK AZ URAT, AMIKOR EGYETLEN PROBLÉMANK SINCS, ÉS SEMMI TEHER NEM NYOMJA A VÁLLUNKAT! ÉPPEN AKKOR KELL DICSÉRETET MONDANI, AMIKOR A TEHER TÚL NEHÉZ! Itt a nagy lehetőség. az angol kifejezően “arany lehetőségnek” nevezi! Ha ebben a pillanatban tudsz az Úrnak hálát adni es dicsérni Őt, akkor az Úr munkálkodni kezd benned, kinyilhatnak az ajtók és az összes bilincs lehullhat!

Az emberi természet olyan, hogy minél többet panaszkodunk, annál jobban betemet minket a saját panaszkodásunk. Minél jobban jajgatunk, annál jobban belesüllyedünk saját jajgatásunkba. Végül már teljesen elborítanak minket a nyomoruságaink, és vannak olyan nehézségek, amikor már az ima sem segít, csak EGYEDÜL A HÁLAADÁS, MAGASZTALÁS ÉS DICSÉRET! Ennek hatására kiemelkedhetsz a depressziódból. Ismerjuk Jósafát törtenetét és harcát az ellenséggel. Ez a király kereste az Urat és az Ő orcáját. Az ütközet előtt felállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték Őt, és az arcvonal előtt vonulva így enekeltek: “Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!“ (II. Kron.20:20-22) A szabadulás azután jött, amikor…. Tehát előbb kellett jönni az ujjongásnak és dicsőítésnek, utána jött a szabadulás. Megtapasztalhatjuk mi is, hogy SEMMI NEM MOZDITJA MEG GYORSABBAN AZ ÚR KEZÉT, MINT A DICSŐÍTÉS! Ez az áldozat nagyon hatásos és kedves az Úr előtt. Ennek során saját szemeiddel megláthatod a győozelem kibontakozását. Még teljesen kezdő hívők is gyakorolhatják az alábbit: ha kezdődik egy probléma, IMÁDKOZZ KEGYELEMÉRT, HOGY NE MAGAD PROBÁLD MANIPULÁLNI, KIOKOSKODNI ÉS MEGOLDANI A HELYZETET, INKÁBB GYAKOROLD A DICSÉRETET! Sok szellemi ütközetet megnyerhetünk az Úr dicsérete által. Sajnos, sok fontos harcot el is veszíthetunk a dicséret hiánya miatt! Legyünk inkább okos győztesek!

3. Hitet létrehozó dicséret. A Zsoltárok 106:12 azt mondja: “Akkor hittek igéreteiben, és dicséretet enekeltek.” A dicséretnek van egy alaptényezője – a hit. Nem szabad csak szajkó módjára mondogatni, gondolkodás és hit nélkül “Köszönöm Uram! Dicsérlek Téged!” Hittel és szívből kell szólni. A DICSÉRETET MEG KELL TANULNI ÉS HELYESEN KELL ALKALMAZNI! A kezdeti kis hitből lasz a nagyobb hit. Ne várjunk arra, hogy minden baj eltűnjön, minden lecsendesedjen és az ellenségünk magától eltűnjön. AZ ELLENSÉGET NEKUNK KELL ELŰZNÜNK A DICSŐÍTÉSÜNKKEL! Tehát először nekünk kell hinni es dicsőíteni, csak utána lesz a győzelem.

4. Az engedelmesség dicséretet hoz Problémáink főleg két nagy csoportba esnek. Az első kategoriába jut a környezetünkből és a körülményekből jövő nehézségek. Ez volt Jósafát gondja is. Az ilyen fajta problémát le lehet győzni hálaadással. A második fajta problémacsoport a bennünk levő dolgok. Megsértődunk. Egy testvér bántó szavakat vág hozzánk. Valaki csunyán megaláz. Tested-lelked fáj, panaszkodsz és segítségért kiáltasz. Szinte lehetetlennek tűnik legyőzni saját rossz érzéseidet, és nehéz megbocsátani is. Borzasztóan bántottak, megcsúfoltak, zaklattak és talán üldöztek is. Saját érzéseiddel küszködsz. Ilyenkor talán az ima sem segít. Minél inkább próbálod lerázni ezeket az érzéseket, annál jobban eluralkodnak rajtad. Watchman Nee tanácsa: HA SZEMÉLYES NEHÉZSÉGEKKEL, MEGALÁZTATÁSOKKAL ÉS IGAZSÁGTALAN-SÁGOKKAL KÜZDESZ, AKKOR NEM AZ IMA A LEGHATÁSOSABB, HANEM A DICSŐÍTÉS! Hajtsd le a fejed es szolj így Istenedhez: “Köszönöm Uram! Te sosem tévedsz! Mindent elfogadok a kezedből. Köszönöm Neked! Dicsérlek Téged!” Ekkor minden lelki problémád eltűnhet. A győzelem nem a hús-tested erőlködéséből jön. Nem magunknak kell küszködni. Akkor jön az igazi győzelem, ha elismerjük, “Dicsérlek útaidért. A Te irányításod mindig jó. A Te döntésed csodálatos.” Ha ezt teszed, a lelked a körulményeid felemelkednek. A KERESZTYÉN ÉLET SZÁRNYRA KAP ÉS MEGERŐSÖDIK A DICSŐÍTÉSEK SORÁN. Emelkedjünk a probáink fölé! Ha kisebb-nagyobb gondok, megkeserédesek, gonosz emberek, pénzügyi és egészségügyi gondok probálnak lehúzni, ne engedd! Minél jobban le akarnak nyomni ezek, annál jobban állj ellenté, és ne engedd meg ezt! Annál erősebben mondjad; “Köszönöm Uram! Hálát adok mindenért!” Légy kész elfogadni mindent! Ismerd fel Isten keze munkáját mindenben. AZ ÉRETT KERESZTYÉN JELLEME ÍGY FORMÁLÓDIK KI! Ha az Úr nyeseget, alakít és néha ha fenyít is, ezt örömmel fogadhatjuk el.

5. Meg ha nem is értunk mindent, dicsőítsük az Urat. A Zsoltárok 50 azt mondja “A hálaadás áldozata dicsőít engem.” A hálaadás szót helyettesíthetjük a dícséret szavával. Egy napon minden megszünik. Munkánk, próféciáink, még az ima is. De a dicséret megmarad. A dicsőités az örökkévalóságban is lesz! Így okosan cselekszünk, ha már most kezdjük a leckét megtanulni, és naponta többször is dicsérjük az Urat. Ma még lehet, hogy csak a nyomasztó nehézségeinket és nyomorúságainkat látjuk, nem értjuk miért is történnek mindezek az életünkben. De egy napon megértunk mindent. Akkor talán azt mondjuk; “Uram, milyen balga is voltam, hogy akkor, abban a szituációban nem dicsértelek Téged.“ Ma azt mondhatjuk; “Nem értem teljesen, mit cselekszel az életemben. De bízom Benned, Te jó vagy!” HA NEM IS ÉRTUNK MINDENT, AKKOR IS ADJUNK HÁLÁT! EMELKEDJUNK A LEHÚZÓ KÖRÜLMÉNYEK FÖLÉ!

Fordította Sparksné Széles Erzsébet