Ingyenes turi 2017 augusztus

Ingyenes turi 2017 augusztus

Ingyenes turkálót rendeztünk, amely során bárki az utcáról bejöhetett és válogathatott a kitett ruhaneműkből. A közel negyven zsák átválogatott ruhát a nagyteremben kitett asztalokon helyeztük el. Sok környékbeli idős ember és sokgyerekes anyuka jött el a turira, és sok ruhaneműt találtak illetve vittek haza a családok is. Mt 6,19-21: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Mt 6,31-34: „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” Róm 15,26-27: „Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az…

Érezd jól magad az atyai házban

Érezd jól magad az atyai házban

Mióta elolvastam William Poul Young Viskó című könyvét azóta él bennem egy számomra nagyon is kívánatos és kellemes a Teremtővel való együttlétre való vágy. A levegő tele jó illatokkal, testi-lelki-szellemi jóllakottság, elégedettség. Sokat foglalkoztatott, hogy ez vajon normális-e. Mármint hogy teljesen párhuzamot vontam az édeni állapot és a Viskóban leírt körülmények közé. Ma reggel azután olvastam a tékozló fiú történetét és ismét csak ugyanaz a hangulat lett a szívemben úrrá. Fáj és fáj amit az ember tett. Elcseréltük azt jó kapcsolatot, amiben minden szégyenkezés nélkül, meztelenül sétálhatunk együtt Istennel. (Na nem a ruhátlanság hiányzik…)

AZ ÉN BIZONYSÁGTÉTELEM

AZ ÉN BIZONYSÁGTÉTELEM

Medgyesi Paula 2011. március 20. Bemerítés Szeretnék köszönetet mondani mindnyájatoknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt azért, hogy befogadtatok magatok közé! Olyan bibliai gyülekezetet kerestem és találtam itt meg, amely őszinte szívvel hiszi, hogy Jézus az ő személyes Megváltója, dalaitokban, imáitokban és egyéb megnyilvánulásaitokban rendszeresen hallhatom Jézus üzenetét, jelenlété sugározni felém. Mindenekelőtt L-nak köszönöm, hogy nagy szeretettel, türelemmel nyesegette az én hitem vadhajtásait. Ezt a napot Jézus Krisztusnak ajánlom föl, Jézusnak, aki egész életem át velem volt, akit soha meg nem tagadtam. Ő volt a lámpásom egész utamon. Ő terelgette csetlő-botló lépteimet sugárzó fényével. Az már az én látásom gyengesége volt, hogy az Ő fényét néha csak pisla mécsesnek láttam, de máskor szikrázó fáklyának. Melege azonban mindig sugárzott rám a tűző nap fényével vagy csillagfényes holdsarlós szelíd égboltjával, mely olyan sokszor elkápráztatott fényességével és ragyogásával. Nem kellett, hogy lássam Őt, nem kellett, hogy érintsem, tudtam, hogy Ő mindig velem van. Szerette bennem a gyermeket.

Fénymázba rakom köveidet

Fénymázba rakom köveidet

„Oh te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak” (Ésaiás 54:11. vers Károli fordítás) „Szegény te, szélhányatott, megvigasztalatlan, íme fénymázba rakom köveidet, és zafírokkal alapítlak meg.” (Ésaiás 54:11. vers héber-magyar fordítás) „Íme ólomporba rakom köveidet” – „íme fénymázba rakom köveidet” HOGYAN LEHETSÉGES EZ? Ezt az alábbi magyarázatot találtam: Fiatal koromban az Iparművészeti Gimnáziumba jártam, kerámiát tanultam. A jellegtelen, sokszor sötétbarna színű ólomoxid porokat vízben oldottuk, befestettük a cserépedényt, csempét stb. Azután a mester berakta a kemencébe a névjeggyel ellátott tárgyakat, és 1200Cº-on két órán át kiégtek. Kihűlés után a kinyitotta a kemencét, és csodálatos átalakulást láttunk! Csillogó, káprázatos, egymásba olvadó színeket, és olyan kemény felületet, ami teljesen ép, beborít, megvéd, miközben gyönyörködtet. És mindegyik más! Ezt nem lehet levakarni, ez nem a „mázzal való vakolás”. (Ezékiel 13: héber-magyar bibliafordítás) Ha kisebb lett volna a hőfok, ha kevesebb ideig tart az égetés; az eredmény: göcsörtös, porladó felület. Ha ennek ellenkezője, akkor megreped az edény. DE MESTERÜNK TUDTA A DOLGÁT – és Ő MOST IS TUDJA! (Beküldte: Mária)