A hármas kórterem

A hármas kórterem

A földszintes családi házakat lezárja egy széles kétsávos út. Az út túloldalán félelmetes falanszter szerű épület a tízemeletes tömbjével, körülötte az egy vagy kétszintes kisebb épületek,  mint a csápok nőnek ki belőle. A hármas kórterem a hetediken; öt ágy, sőt a szobához fürdőszoba, WC, zuhanyozó is tartozik. Az egész létesítmény kb. 50 éve épült, valószínűleg büszkeséggel töltve el az akkor regnáló egészségügyi kormányzatot. Az 50 év alatt karbantartásra nem költöttek. A maga idejében luxusnak számító fürdőszoba faláról a csempék harmada lehullott, a zuhanyozóból a szobába folyik a víz egy kis tavat képezve annak közepén. A WC kagylót a padlóhoz rögzítő csavarok elrozsdásodtak, a wécét éppen használónak tengeribetegséghez hasonló imbolygást nyújtva. A rugós vaságyak a vastag szivacsmatraccal honvédségi barakkra emlékeztetnek. A bejárati ajtó melletti ágy betege Sanyi bácsi. Sanyi bácsi hanyatt mozdulatlanul fekszik az ágyban. Láthatóan megtermett idős ember. Zoknis lába kilóg az ágyrácsok között. Arcát, mint minden betegét és az alkalmazottakét is maszk takarja. Haja nagyrésze már kihullott, a maradék csapzottan lóg a nyakába, a szakálla is. Nem tudni, már a karantén előtt is volt-e, vagy azóta nőtt meg. Rögtön kiderült, hogy szeretne kommunikálni. Először úgy véltem, a maszk miatt nem érthető a beszéde. A szófoszlányokat képtelen voltam összerakni. Étkezéskor…

Gondolatfoszlányok karantén idején 2.

Gondolatfoszlányok karantén idején 2.

2020 március 21. Ma délután egy ideig néztem a híradásokat, facebook bejegyzéseket. Politikusok, újságírók, un. megmondó emberek egymást túllicitáló vagy egymást degradáló megjegyzéseit. Egy nem régi olvasmányomra emlékeztem. A Biblia 1. Királyok könyve 22. részében leírtak szerint Aháb – Izrael királya szövetséget kötött Jósafát – Júda királyával Szíria királya ellen. Aháb udvari prófétái mind győzelmet jövendöltek, kivéve a nem önként jelenlevő, hanem odahívott Mikeás prófétát, aki képes beszéddel válaszolt, mondván: A szellemvilágban van egy lény, aki kész „hazug lélekként” megtéveszteni a sikerre vágyókat. Napjainkban hasonló a „hazug lélek” működésének jelensége. Az igazság félelmetes, ijesztő az emberek többsége számára. Különböző indíttatásból; kíméletből, bátorításként, reményt közvetítve a rettegőknek vagy szimpátia, népszerűség, szakmai-, politika haszonszerzésből árad az illúziókeltés. Hasznos ez? Az igaz beszéd – legyen akár kíméletlennek nevezhető, lerombol hamis képzeteket, a minden alapot nélkülöző ábrándokat. Felébreszt, és elvezet a megoldáshoz, gyógyuláshoz, Jézushoz, aki ezt mondja, “Én vagyok az út, az igazság és az élet…”  

Gondolatfoszlányok a karantén idején 1.

Gondolatfoszlányok a karantén idején 1.

2020. március 19. Az elmúlt napok valamelyikén valaki a facebookon közölt egy írást: Mi lesz később, ha lefut a coronavírus járvány jelenlegi aktív szakasza. A vágy és remény kinyilvánítása; „Milyen nagyszerű lesz, ha minden visszatér a régi kerékvágásba…, majd újra gondtalanul szürcsöljük a jeges limonádét a kávézó teraszán vagy a strand büféjében…” Úgy vélem, az az idő nem fog visszatérni. Nem lesz úgy, mint ezelőtt. Sőt mi magunk se leszünk ugyanazok, akár túlélők, akár elköltözők. „A világ órája” ugyan még nem állt meg, de teljesen új folyamat indult el történés-sorozatában. A teremtő Isten nem ránk zúdította büntetését, hanem engedte, hogy a magunk, – emberek által – elkezdett,és mérhetetlenül kiszélesített folyamatok ki- vagy beteljesedését. Nem csupán az ateisták távolodtak el az egyetlen élő Istentől, hanem az un. vallásos – akár hívőnek nevezhető tábor is. Régi vagy újkeletű vallásos szerkezetek gyakorlatában vagy építésében hatalmat tulajdonítottak, osztottak maguknak, elszakadva attól, Akié egyedül a hatalom. A vonat megállt… Próbálunk úgy tenni, mintha haladna. Győzelemként hangsúlyozzuk az új lehetőségek kínálta megoldásokat, elérhetjük sok ezer kilométerre élő szeretteinket, barátainkat, lehet video konferenciákat-, online közléseket megosztani társadalmi, politikai, vallási üzeneteket közzétenni… Minden eszközhasználattal tápláljuk a reményt, majd egy napon minden a régi lesz. És ha nem? A…

A reformáció harmadik ága

A reformáció harmadik ága

Dobner Győző A reformáció 500. évfordulójának méltó megünneplésére gazdag esemény sorozattal, programokkal készültek a protestáns egyházak külön-külön és együtt is. Mivel nem vettem részt a Sportcsarnokban lezaljott közös rendezvényen, nincsenek információim arról, megemlékeztek-e a reformáció Luther és Kálvin nevéhez fűződő két fő irányzata mellett a harmadik, kevéssé ismert mozgalomról – az anabaptizmusról. (Úgy vélem, ebben a körben nem szükséges a görög alapszó jelentésére időt töltenünk.) A jelenlevők bizonyára ismerik a reformáció korszakának mozgalmait, de a harmadik ág meghatározó vezetői talán nem annyira ismertek. Az elnagyolt történelmi tájékoztatás az anabaptizmust Münzer Tamás által vezetett parasztlázadással azonosítja, noha az általa vezetett mozgalom csupán egy radikális vonulata a Svájctól a német fejedelemségeken – Német Alföldön, ill. Kelet-Európán átívelő mozgalmaknak. A mozgalom egészének negatív megítélésében egy amerikai teológus történész (William R. Estep) gondos kutató munkája hozott változást. Tanulmányában bizonyította, az anabaptisták alapvető hitelveinek többsége nem állt ellentétben a nagy reformátorok tanaival, ellenben tanításuk nem a tömegbázis kiépítését helyezte középpontba, hanem a közösség testvéri kapcsolatának mélyebb megteremtését. Az anabaptista mozgalom különböző irányzatai élesen elváltak egymástól, noha kezdetben szinte minden vezető személyiségük kapcsolatban állt Luther Mártonnal. Münzer Tamás 1519-20 táján Luther ajánló levelével érkezett Zwickauba, hogy a Szent katalin Templomban megkezdje lelkészi szolgálatát. A művelt, egyemet…

Ingyenes turi 2017 augusztus

Ingyenes turi 2017 augusztus

Ingyenes turkálót rendeztünk, amely során bárki az utcáról bejöhetett és válogathatott a kitett ruhaneműkből. A közel negyven zsák átválogatott ruhát a nagyteremben kitett asztalokon helyeztük el. Sok környékbeli idős ember és sokgyerekes anyuka jött el a turira, és sok ruhaneműt találtak illetve vittek haza a családok is. Mt 6,19-21: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Mt 6,31-34: “Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” Róm 15,26-27: “Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a pogányok részesültek az…

Pati-Nagy Adrienn szülinapi imakérése

Pati-Nagy Adrienn szülinapi imakérése

Kedves  Testvérek! Hálás  vagyok  Istennek  életem  minden  évéért,  napjáért.  Minden  percért.  Hálás  vagyok  mindenért,  ajándék  minden.  Nehéz  kifejezni,  de  a  leginkább  azért  vagyok  a  leghálásabb,  hogy  Isten  elvezetett  az  imaházba  2011  nyarán,  egyik  legkedvesebb  barátom,  Évi  által.  A  baleset  után  is  bármilyen  nehéznek  indultak  a  napjaim –  még inkább,  mint  a  születésemtől fogva – sok  nyomorúságon  át,  egyre jobban  elkezdhettem  megismerni  az  Urat.  Nem  mondanám,  hogy  már egészen ismerem,  de  nagyon  szeretem  drága  Jézusunkat,  aki  meghalt  mindannyiunkért  értem  személyesen!  Annyira  felfoghatatlan  ma  is  ez  a  kegyelem,  amiben  részünk  lehet..  Isten  mindent  hajlandó  volt  feladni  azért,  hogy  mi  megismerjük  Őt,  hogy  elnyerje  a  szeretetünk,  még  az  egyetlen  fiát  sem  kímélte!  És  azt  mondja:  drágának  tartalak  és  becsesnek!  Te  az  én  kincsem  vagy!  Mielőtt  megszülettél  már  ismertelek.  A  napjaid  is  mind  meg  voltak  írva  már  akkor,  amikor  meg  sem  születtél.  Még  a  hajad  szálait  is  számon  tartom!  Megkeni  olajjal  a  fejem,  csordultig  van  poharam.  Jósága  és  szerete  kísér  életem  minden  napján,  és  az  Úr  házában  lakhatok  örökké!